Vergoeding

Ik werk samen met stichting 1nP, een landelijk netwerk van vrijgevestigden in de geestelijke gezondheidszorg. Voor meer informatie over 1nP verwijs ik u naar de website www.1np.nl. Na aanmelding bij de praktijk, zal u voor aanvang van het behandeltraject gevraagd worden uzelf in te schrijven via de website van 1nP. Er zal dan een elektronisch dossier aangemaakt worden, waarna de intake plaats kan gaan vinden. U zult ook correspondentie van 1nP ontvangen.

1nP valt onder de Parnassia Groep; zij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland contractafspraken. Houdt u echter wel rekening met het eigen risico. Let wel op: niet alle diagnoses worden meer vergoed vanuit de zorgverzekering. Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan zal ik dat met u bespreken.