Psychodiagnostiek

Binnen de praktijk wordt, indien aangewezen, ook psychodiagnostiek verricht. Dit vindt altijd plaats binnen een zorgtraject en is ook onderdeel van dit traject.

U kunt voor de volgende onderzoeken terecht:

-Neuropsychologisch onderzoek
-Intelligentieonderzoek
-ADHD-onderzoek
-Autismeonderzoek
-Persoonlijkheidsonderzoek

Psychodiagnostiek wordt verricht naar aanleiding van een vraagstelling van een behandelaar of mogelijk ook van uzelf. Altijd wordt aan de hand van een eerste diagnostisch gesprek bekeken wat nu de precieze vraagstelling is en welke testmaterialen er nodig zijn. Aan de hand daarvan wordt het daadwerkelijke psychodiagnostisch onderzoek opgestart. Nadat het onderzoek afgerond is en de resultaten bekend zijn, worden deze in een adviesgesprek met u besproken, waarna er (verdere) richting wordt gegeven aan het zorgtraject.