Psychodiagnostiek

Binnen de praktijk kunt u terecht voor verschillende soorten psychodiagnostiek, altijd als onderdeel van het zorgtraject:

-Neuropsychologisch onderzoek
-Intelligentieonderzoek
-ADHD-onderzoek
-Autismeonderzoek
-Persoonlijkheidsonderzoek

 

 

 

Psychodiagnostiek verricht ik naar aanleiding van een vraagstelling van een behandelaar of mogelijk ook van uzelf, als onderdeel van het zorgtraject. Altijd wordt aan de hand van een eerste diagnostisch gesprek bekeken wat nu de precieze vraagstelling is en welke testmaterialen er nodig zijn. Aan de hand daarvan wordt het daadwerkelijke psychodiagnostisch onderzoek opgestart. Nadat het onderzoek afgerond is en de resultaten bekend zijn, worden deze in een adviesgesprek met u besproken, waarna er richting wordt gegeven aan het zorgtraject.